Privacybeleid | Teufel

Ga naar inhoud
Selecteer taal store
Menu openen Menu sluiten
Home

Privacybeleid

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende wetgeving, in het bijzonder de Europese algemene verordening met betrekking tot de gegevensbescherming en de Duitse Bundesdatenschutzgesetz (nieuwe versie). In dit document geven wij meer informatie over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

A. OVERZICHT

1. Verantwoordelijke instanties en privacyverantwoordelijken
Deze privacyverklaring geldt voor de gegevensverwerkingen door Lautsprecher Teufel GmbH, Budapester Straße 44, 10787 Berlijn (hierna “Teufel“).
De privacyverantwoordelijke van Teufel is
de heer Mario Arndt,
DEUDAT GmbH, Zehntenhofstr. 5b, 65201 Wiesbaden
Tel.: +49 611 950008-32
Fax: +49 611 950008-5932
Email: kontakt@deudat.de

Onze privacyverantwoordelijke is altijd beschikbaar voor al uw vragen en opmerkingen over de gegevensbescherming.

2. Persoonlijke gegevens
2. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens zijn gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op uw persoon.

3. Doel
Wij verwerken deze gegevens in de grond van de zaak voor twee doeleinden: naleving van het contract en marketingdoeleinden (reclame, nieuwsbrief, analyse van onze website en uw gebruik). Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of op een andere manier commercialiseren.

4. Uw rechten
Het zijn uw gegevens! U hebt verschillende rechten met betrekking tot uw gegevens die u tegenover ons kunt uitoefenen. Wij geven u op de overeenkomstige plaatsen een duidelijk verwijzing naar deze rechten. Een overzicht van uw rechten is bovendien hier terug te vinden.

5. Uw bescherming
Onze volledige website, d.w.z. alle formulieren waarin u gegevens invoert, het bestelproces en andere functies, zijn beveiligd met SSL (Secure Socket Layer). Dit uitgebreide systeem voor de bescherming van gegevensoverdrachten (het systeem wordt ook bij het online bankieren gebruikt) garandeert een veilige en erkende omgang met uw gegevens. U herkent een SSL-verbinding aan de “s“ na http of aan een slotsymbool in uw browser. Daarnaast treffen wij nog andere geschikte technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

6. Uw contact met ons
Als u via e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, zullen de door u opgegeven persoonlijke gegevens automatisch worden opgeslagen. Deze vrijwillig opgegeven gegevens worden voor de verwerking van uw verzoek of een overeenkomstige contactopname opgeslagen.

B. GEGEVENSVERWERKINGEN EN DOELEINDEN | BASIS EN GERECHTVAARDIGDE BELANGEN | ONTVANGERS

1. Gebruik van onze website
Bij het bezoek aan onze website worden automatisch gegevens vanaf uw eindapparaat naar onze server en applicaties gestuurd en in een zogenaamd logbestand opgeslagen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • browsertype/browserversie; besturingssysteem, naam van uw internetprovider
 • website, applicatie die u naar ons heeft geleid
 • IP-adres van uw apparaat
 • URL en naam van de bezochte website
 • datum en tijdstip van het serververzoek

Een verwerking van deze gegevens is de technische basis voor uw verbinding met de website, de correcte weergave van de website op uw apparaat en een analyse van de systeembeveiliging en -stabiliteit. Onze wettelijke basis voor de verwerking van het IP-adres is daarom ons gerechtvaardigde belang volgens art. 6 alinea 1 lit. f AVG. Omwille van de bovenstaande redenen worden de logbestanden na 6 maanden verwijderd.

Google Web Fonts
Onze websites maken voor een uniforme weergave van de lettertypes gedeeltelijk gebruik van zogenaamde Web Fonts die door Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA (“Google“) worden aangeboden. Bij het oproepen van een website laadt uw browser de nodige Web Fonts in het browsercachegeheugen om teksten en lettertypes correct weer te geven.
Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor krijgt Google informatie dat onze website via uw IP-adres werd opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt met het oog op een uniforme en aangename weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 alinea 1 lit. f AVG. Als uw browser geen ondersteuning voor Web Fonts biedt, gebruikt uw computer een standaardlettertype.
Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

2. Voorbereiding en uitvoering van het contract
2.1 Verwerkte gegevenstypen en -categorieën
Teufel verkoopt producten online en in de winkels. Voor de uitvoering van het contract zullen wij persoonlijke gegevens verwerken die u ons voor de aankoop en de uitvoering van de aankoop bezorgt. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

 • naam, voornaam
 • factuur- en leveringsadres
 • e-mailadres
 • betalingsgegevens
 • evt. geboortedatum
 • evt. telefoonnummer

2.2 Wettelijke basis
Wij verwerken deze gegevens op basis van art. 6 alinea 1 lit. b AVG voor de uitvoering van een contract. Wij zijn verplicht om uw e-mailadres te verwerken om u een bestellingsbevestiging te bezorgen (art. 6 alinea 1 lit. c AVG). Bovendien wordt uw e-mailadres doorgegeven aan onze dienstverlener Parcellab GmbH. Die geeft u via e-mail meer informatie over de verzendingsstatus van uw levering. De verwerking van uw e-mailadres voor dit doeleinde gebeurt volgens art. 6 alinea 1, lit. b AVG. Bovendien bewaren wij uw IP-adres bij een geplaatste bestelling. Deze verwerking komt voort uit ons gerechtvaardigde belang om onszelf tegen internetbedrog te beschermen, in overeenstemming met art. 6 alinea 1, lit. f AVG. Wij verwijderen het IP-adres bij uw bestelling na 6 maanden.
Voor de verzending van de bestelde goederen geven wij uw naam, leveringsadres en evt. uw telefoonnummer door aan onze logistieke dienstverleners en transporteurs. Het telefoonnummer is noodzakelijk voor de afstemming van de transporteur. Voor de afwikkeling van reparaties geven wij uw naam, adres en contactgegevens aan onze dienstverlener Minitec GmbH. In beide gevallen gebeurt de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op de uitvoering van het contract met u, in overeenstemming met art. 6 alinea 1 lit. b AVG.

Als u een klantaccount aanmaakt, verwerken wij de bovenstaande gegevens om uw klantaccount aan te maken. De wettelijke basis daarvoor is uw gegeven toestemming (art. 6 alinea 1 lit. a AVG). Uw toestemming hiervoor kunt u te allen tijde met toekomstige werking intrekken door een e-mail te sturen naar unsubscribe@teufel.de
Met de volledige afwikkeling van het contract en de volledige betaling van de aankoopprijs worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de belastings- en handelsvoorschriften verwijderd, voor zover u geen uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens, bijv. voor de verzending van onze nieuwsbrief (zie daarvoor ook E-mail en nieuwsbrief).

2.3 Betalingen
Bij alle betalingstypes en vooruitbetalingen moeten wij de voor de betaling noodzakelijke gegevens aan de aanbieder van de betalingsdienst overdragen. Dit gebeurt uitsluitend voor de naleving van het contract, art. 6 alinea 1 lit. b AVG.

2.4 Gegevensoverdracht aan de onderneming IHD
Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en in het kader van de contractafhandelingen, art. 6 alinea 1 lit. b en f AVG, dragen wij uw persoonlijke gegevens in geval van openstaande vorderingen en de aanwezigheid van andere wettelijke vereisten (§ 31 BDSG nieuw) over aan de firma “.IHD Gesellschaft für Kredit- und Forderungsmanagement mbH“, Augustinusstr. 11 B, 50226 Frechen.

3. Klantendienst en ondersteuning
Om u voor, tijdens en na de bestelling een zo goed mogelijke klantendienst te kunnen aanbieden, gebruiken wij de diensten van het platform Zendesk. De exploitant van dit platform is Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94102 USA. Zendesk verzamelt verschillende processen (e-mail, telefoon) met betrekking tot een klant zodat wij bij de advisering een duidelijk overzicht van de geschiedenis hebben. Als u contact opneemt met onze klantendienst, wordt dit bij uw aanvraag in Zendesk opgeslagen. De verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden is gebaseerd op art. 6 alinea 1 lit. b of lit. f AVG. Wij komen onze contractuele verplichtingen of onze verplichtingen in het kader van de garantie na of wij verwerken uw gegevens met Zendesk voor de opvolging en de documentatie van de processen, voor de verduidelijking van problemen en voor de interne analyse en verbetering van onze diensten, wat telkens een gerechtvaardigd belang vormt. Zendesk garandeert contractueel dat uw persoonlijke gegevens binnen de EU worden opgeslagen. Voor bepaalde service- en ondersteuningsdoeleinden van Zendesk die door ons worden aangevraagd, is het echter denkbaar dat delen van deze gegevens naar de Verenigde Staten worden overgedragen. Zendesk neemt deel aan het zogenaamde EU-privacyschild. Het cerferticaat van Zendesk is via https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active opvraagbaar. Bovendien hebben wij met Zendesk een contract over standaardprivacyclausules volgens art. 46 AVG gesloten. Bovendien is Zendesk een van de weinige softwareaanbieders over de hele wereld die zogenaamde Binding Corporate Rules over de hele onderneming hebben ingevoerd (te raadplegen op https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/ZENDESK%20-%20BCR%20Processor%20Policy.pdf), die door de EU-commissie werden vrijgegeven, artikel 47 AVG. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Zendesk is terug te vinden op https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/
De gegevens worden opgeslagen tot u bezwaar maakt tegen de opslag.

4. Online retourportaal Om u ook bij de handhaving van het 8-weekse retourrecht de best mogelijke klantenservice te kunnen bieden, hebben wij een online retourportaal op onze website geïntegreerd. Via het portaal kunt u eenvoudig online de retourzending van uw goederen bestellen en het label voor het pakket met vermelding van uw bestelbevestigingsnummer en uw e-mail adres printen. De verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor het ongedaan maken van uw koopovereenkomst en vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 liter DSGVO. De ingevoerde gegevens worden alleen door ons verwerkt om uw koopovereenkomst na te komen. Na het succesvol herroepen van de koopovereenkomst worden de in het formulier ingevulde gegevens door ons gewist.

5. Commentaarfunctie blog
Op onze blogs bestaat de mogelijkheid om bijdragen van een commentaar te voorzien. De ingevoerde gegevens en de commentaren worden door ons opgeslagen. De gegevensverwerking gebeurt alleen met het oog op de publicatie van de commentaren. Het opgegeven e-mailadres wordt niet gepubliceerd, maar dient om contact met u te kunnen opnemen in verband met eventuele vragen of ondersteuningskwesties. Bij elke post wordt uw IP-adres opgeslagen om onwettige posts of posts die de rechten van derden schenden, te kunnen onderzoeken. Dit dient voor ons belang van de rechtsvervolging en -handhaving. Wettelijke basis voor deze verwerking is art. 6 alinea 1 lit. f AVG. De logbestanden worden na 6 maanden automatisch verwijderd.

6. Onze sociale media-kanalen
Om in contact te blijven met onze klanten, onderhouden wij verschillende vormen van aanwezigheid in sociale netwerken. De verwerking van de gegevens van onze klanten is gebaseerd op onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. Indien de aanbieders van het betreffende platform (bijv. Facebook of Twitter) de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van persoonlijke gegevens verkrijgen, gebeurt dit op basis van art. 6 lid 1 sub a, art. 7 DSGVO. Het is niet uitgesloten dat persoonsgegevens door de desbetreffende exploitant van het sociale netwerk buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Dit kan het moeilijker maken om de rechten van de betrokkene (bijvoorbeeld het recht op informatie) af te dwingen. Sommige exploitanten van sociale netwerken zoals Facebook of Twitter hebben zich aangemeld bij het EU US Privacy Shield (zie de link naar het certificaat hieronder).

De verwerking van persoonsgegevens via sociale netwerken wordt uitgevoerd voor analyse- en marketingdoeleinden (reclame, nieuwsbrieven, analyse van onze website en uw gebruik). De sociale netwerkexploitanten gebruiken de verzamelde gegevens onder andere om profielen te creëren die gerichte reclamemaatregelen voor gebruikers mogelijk maken. Om dit te doen, plaatsen sociale netwerkexploitanten cookies op uw apparaat. Uw rechten als betrokken partij (bijv. informatieclaims) moeten rechtstreeks bij de betreffende exploitant van het sociale netwerk worden herroepen, omdat alleen zij toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en passende maatregelen kunnen nemen en informatie kunnen verstrekken.

Mocht u hulp nodig hebben bij het uitoefenen van uw rechten, dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen. De beheerders van de social media platforms waarop wij aanwezig zijn, zijn:

7. Gegevensverwerking voor Teufel Remote
De Radio 3sixty maakt gebruik van een app die door onze partner Frontier Smart Technologies Ltd. wordt geleverd. U kunt de bijbehorende privacyverklaring bekijken via de volgende link: https://www.frontiersmart.com/product-privacy-policy-en#.XOey2S9Xai5

8. Gegevensverwerking door en met cookies of pixel
Op onze webpagina's worden cookies en pixels gebruikt. Voor zover niet nader gespecificeerd in het volgende, gebruiken wij cookies of pixels voor statistische doeleinden en voor die doeleinden die bedoeld zijn om het gebruik van onze webpagina's voor u gemakkelijk te maken. Deze cookies of pixels stellen ons ook in staat om onze winkel te optimaliseren en onze reclameaanpak te verbeteren.

We gebruiken verschillende soorten cookies en pixels. De cookies en pixels die op onze webpagina's worden ingesteld, kunnen worden ingedeeld in sessiecookies of -pixels en tijdelijke cookies of pixels wat betreft hun levensduur.

Sessiecookies of pixels: Deze cookies en pixels worden verwijderd wanneer u uw browserprogramma afsluit. Tijdelijke cookies of pixels: Afhankelijk van het doel van de cookie of pixel kan de levensduur variëren van 24 uur tot enkele jaren.

Een verdere classificatie van de cookies of pixels kan worden gemaakt op basis van het doel. Wij maken een onderscheid tussen technisch noodzakelijke cookies, analysecookies of -pixels en reclamecookies of -pixels.

Niet alle cookies of pixels die op onze webpagina's zijn ingesteld, zijn door duivels ingesteld. Voor cookies en pixels, bijvoorbeeld, moet een verder onderscheid worden gemaakt tussen cookies van de eerste partij en cookies van derden. Deze laatste worden ingesteld door partners van Teufel en vervullen taken, die bepaalde diensten op onze webpagina's voor ons over te nemen. Meer gedetailleerde informatie over de partners en de uitgevoerde verwerking vindt u hieronder in de tekst.

U kunt het gebruik van veel van de hier en in ons Cookie- en Pixelbeleid beschreven cookies of pixels voorkomen. U kunt uw browser ook laten weten welke cookies of pixels u wilt accepteren. U kunt ook alle cookies of pixels na elke sessie verwijderen. Meer informatie vindt u hier: Cookie- en pixel-richtlijnen.

De cookies kunnen naargelang het doeleinde nog verder worden ingedeeld. Zo maken wij een onderscheid tussen technisch noodzakelijke cookies, analysecookies en reclamecookies.

Niet alle cookies die op onze websites zijn ingesteld, zijn door Teufel ingesteld. Zo moet men bij cookies ook een onderscheid maken tussen first party cookies en third party cookies. Deze laatste cookies worden door partners van Teufel ingesteld en vervullen taken die bepaalde diensten voor ons op onze websites moeten overnemen. Meer informatie over de partners en de uitgevoerde verwerkingen vindt u verderop in dit document.

U kunt de instelling van veel van de hier en in onze cookierichtlijn beschreven cookies voorkomen. Met de instellingen kunt u uw browser bovendien laten weten welke cookies u wilt aanvaarden. Bovendien kunt u na elke sessie alle cookies verwijderen. Meer informatie vindt u hier: cookierichtlijnen.

Voor de onder 7. en 8. genoemde technologieën kunt u naast de bezwaar- en afmeldingsmogelijkheden van de afzonderlijke aanbieders en de in de teksten vermelde technologieën gebruik maken van onze cookie- en pixelpagina's en de verschillende technologieën onmiddelijk deactiveren.

Teufel gebruikt software van Tealium Inc., 11095 Torreyana Road, San Diego, CA 92121 ("Tealium") voor het beheer en de controle van cookies en pixels. De dienst wordt gebruikt op basis van art. 6 alinea 1 lit. f AVGom het gebruik van cookies en pixels in het bedrijf centraal te controleren. We gebruiken de software ook om uw browserinstellingen voor cookies en pixels te controleren. We kunnen de software gebruiken om in te stellen wanneer een cookie of pixel wordt geladen en welke gegevens in de cookie of pixel worden verwerkt. Tealium zelf kent de inhoud van de cookies en pixels niet, maar plaatst een cookie op uw computer om cookie- en pixelbeheer mogelijk te maken. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het verzamelen ervan.

9. Winacties
Als u deelneemt aan winacties die door ons worden aangeboden, verwerken wij uw hiervoor opgegeven gegevens ook alleen voor de uitvoering van de betreffende wedstrijd. Dit houdt naargelang de vorm van de winactie ook een bericht in dat u hebt gewonnen of niet hebt gewonnen. Na beëindiging van de winactie worden uw gegevens verwijderd, voor zover u ons bijv. geen toestemming voor de nieuwsbrief hebt gegeven. Als u van ons een prijs krijgt die naar u moet worden verzonden, gebruiken wij uw gegevens ook voor dit doeleinde en geven wij de gegevens door aan de transporteur. De gegevensverwerking is bij onze winacties gebaseerd op art. 6 alinea 1 lit. b AVG.

10. Webanalyse
Wij gebruiken Webtracking of webanalysetools om uw gebruik van onze website te analyseren. Bij Webtracking-technologieën gaat het om technologieën die de bezoeken aan onze websites samenvatten in statistische gegevens waardoor wij kunnen inzien hoe onze websites door de bezoekers worden gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens om onze website gebruiksvriendelijk vorm te geven, het bereik te meten en marktonderzoek te voeren. Daarbij letten wij erop dat de gebruikte tools, die de gegevens alleen volgens onze instructies verwerken, de verzamelde gegevens over uw websitebezoeken niet combineren met persoonlijke gegevens. Als uw IP-adres wordt opgeslagen, gebeurt dit uitsluitend in verkorte en dus anonieme vorm. Voor ons is het belangrijk om onze websites te optimaliseren en statistische gegevens over het gebruik te verzamelen. De gegevensverwerking met betrekking tot Webtracking is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 alinea 1 lit. a AVG.
De gegevens worden verwijderd van zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun verzameling te bereiken of als u uw toestemming voor hun gebruik hebt ingetrokken.

10.1 Webtrekk
Om statistische gegevens over het gebruik van ons webaanbod te verzamelen en dit aanbod overeenkomstig te optimaliseren, gebruiken wij de diensten van de firma Webtrekk GmbH, Robert- Koch- Platz 4, 10115 Berlijn (www.webtrekk.com). Webtrekk GmbH heeft de certificeringen TÜV Saarland, ISO en ePrivacy. De verwerking van trackinggegevens werd in een audit bij Webtrekk ter plaatse in Berlijn en op de hostinglocatie gecontroleerd op gegevensbeschermingscomformiteit en -beveiliging.
De volgende gegevens worden verzameld:

 • browsertype/-versie,
 • browsertaal,
 • beeldschermresolutie,
 • klikacties,
 • cookies aan/uit,
 • kleurendiepte
 • gebruikt besturingssysteem,
 • Javascript-activering,
 • Java aan/uit,
 • Referrer-URL,
 • IP-adres (Het IP-adres wordt niet opgeslagen, maar alleen één keer ter geolocatie (tot op stad-niveau) gebruikt en vervolgens verwijderd),
 • tijdstip van de toegang,
 • request (bestandsnaam van het gevraagde bestand),
 • geanonimiseerde formulierinhoud (bijv. of er een telefoonnummer werd opgegeven of niet).
 • informatie over uw bestellingen: gekochte producten, waarde van de bestelling, tijdstempel van de
 • bestelling, ID van de bestelling, stad van de levering, land van de levering
 • stad, land, regio, internetprovider

Van de gegevens worden anonieme gebruiksprofielen gemaakt die dan als basis voor de webstatistieken dienen.

De toestemming voor de gegevensverzameling en -opslag door Webtrekk kan altijd met toekomstige werking worden ingetrokken. Gebruik hiervoor de volgende link: link kunt u uw opgeslagen Ever-ID bij Webtrekk en daarmee alle bij Webtrekk opgeslagen gegevens over u opvragen. Noteer daarvoor beide weergegeven ID‘s (EID, Account) en stuur ze via e-mail naar datenschutz@teufel.de. Naast de informatie over uw gegevens kunt u natuurlijk ook altijd de verwijdering van uw opgeslagen gegevens bij Webtrekk vragen. Gelieve dit in uw e-mail mee te delen.

10.2 exactag
In opdracht van Teufel verwerkt de aanbieder Exactag GmbH (www.exactag.com) informatie over de bezoekers van onze website en over bezoeken aan online reclameweergave die door Teufel zijn ingesteld. Exactag verzamelt informatie over de gebruiker voor de beoordeling van onze reclameweergave en onze website. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de volgende informatie: browser, bekeken product, doelpagina, van welke reclameweergave de gebruiker kwam, tijdstip van de actie, stad/land/regio van de gebruiker. Exactag ontvangt en gebruikt geen persoonlijke gegevens over de gebruiker. Om gebruikers opnieuw te herkennen, stelt Exactag cookies in en gebruikt het de vingerafdruktechnologie. De vingerafdruktechnologie (ook IPless-Key genoemd) slaat omgevingsvariabalen van de internetbrowser op in een databank zonder eenduidige gebruikersgegevens zoals een IP-adres op te slaan. De cookies en/of de vingerafdruk maken het mogelijk om de internetbrowser opnieuw te herkennen. Door de verzameling en de analyse van de beschreven gegevens kan Teufel de doeltreffendheid van de reclameweergaven beoordelen en evt. optimaliseren. Als Exactag IP-adressen van de gebruiker verzamelt, worden die na de bepaling van de stad/land/regio van de gebruiker geanonimiseerd en uitsluitend in deze geanonimiseerde vorm opgeslagen. Wij maken bovendien gebruik van de Cross-Device-Tracking- technologie van Exactag. Als u onze website met verschillende apparaten bezoekt en met verschillende apparaten bij ons inlogt, dan herkennen wij u op alle apparaten en kunnen wij zo de verzamelde informatie op bijv. uw mobiele telefoon en uw pc in een uniek profiel opslaan.
U kunt het gegevensgebruik door Exactag altijd met toekomstige werking tegenspreken door op de volgende link te klikken: https://www.exactag.com/en/confirmation/ Uw gegevens worden verwijderd van zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doeleinde van hun verzamelen of van zodra u bezwaar hebt gemaakt tegen een gegevensverzameling.

11. Webtracking voor onlinereclame
Als bedrijf met directe verkoop, waarvan de verkoop bijna uitsluitend online plaatsvindt, zijn wij afhankelijk van reclame op het internet en de promotionele aanpak van klanten en geïnteresseerden. Bij de keuze van de technologieën die hiervoor worden gebruikt, hechten wij belang aan het feit dat deze voldoen aan hoge gegevensbeschermingsnormen. Als onze contractverwerkers zijn ook de aanbieders van de betreffende hulpmiddelen onderworpen aan onze instructies met betrekking tot de gegevensverwerking. Wij selecteren ook dienstverleners op basis van de manier waarop zij uw gegevens verwerken. Voor de hieronder beschreven diensten verzamelen wij de persoonsgegevens die in elk geval op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 alinea 1 lit. a AVG.

11.1. Google-Ads
Teufel gebruikt Google Ads, een dienst van Google Ireland LTD, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google Ads is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel Google" uk-toggle=""http:// https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI=a2zt000000001L5AAI=a2zt00000000001L5AAI=a2zt00000000001L5AAI=a2zt0000001L5AAI."> https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI=a2zt000000001L5AAI=a2zt00000000001L5AAI=a2zt00000000001L5AAI=a2zt0000001L5AAI.
U kunt bezwaar maken tegen het feit dat Google reclame weergeeft op basis van uw interesses. Ga hiervoor naar www.google.de/settings/ads en configureer daar de gewenste instellingen.

11.2 Google Ads (Remarketing)
Teufel gebruikt Google Remarketing, een dienst van Google Ireland LTD, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). Google Remarketing maakt het mogelijk om reclame weer te geven bij internetgebruikers die vroeger onze websites reeds hebben bezocht. De integratie van Google Remarketing maakt het mogelijk om reclame in functie van de gebruiker op te stellen en de internetgebruiker vervolgens reclame te tonen die op zijn individuele interesses is afgestemd.
Door het gebruik van een cookie is het voor Google mogelijk om de bezoekers van onze website opnieuw te herkennen wanneer ze in de toekomst websites openen die eveneens deel uitmaken van het Google-reclamenetwerk. Met elk bezoek aan een website waarop de dienst van Google Remarketing werd geïntegreerd, wordt de internetbrowser van de betreffende persoon automatisch bij Google geïdentificeerd. In het kader van deze technische procedure ontvangt Google informatie over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruikers, die Google onder andere gebruikt voor de weergave van reclame op basis van interesses.
Met de cookie worden persoonlijke gegevens, zoals de websites die door de betreffende persoon zijn bezocht, opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze websites worden bijgevolg persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betreffende persoon gebruikte internetaansluiting, naar Google in de Verenigde Staten overgedragen. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure worden verzameld, worden in bepaalde gevallen door Google doorgegeven aan derden.
Teufel verwijdert uw gegevens uiterlijk na 540 dagen, bij Google worden uw gegevens 7 dagen later verwijderd. Google heeft zich aangemeld bij het US Privacy Shield. Het certificaat van Google is beschikbaar op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI=a2zt000000001L5AAI=a2zt00000000001L5AAI=a2zt00000000001L5AAI=a2zt0000001L5AAI.
U kunt bezwaar maken tegen het feit dat Google reclame weergeeft op basis van uw interesses. Ga hiervoor naar www.google.de/settings/ads en configureer daar de gewenste instellingen.

11.3 Criteo
Op onze webpagina's maken wij gebruik van de diensten van Criteo SA, 32 Rue Blanche 32, 75009 Parijs ("Criteo") in het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid volgens art. 26 AVG. Het doel van de verwerking is retargeting, d.w.z. als u bepaalde aanbiedingen op onze website hebt bekeken, kunnen wij advertenties over soortgelijke aanbiedingen op websites of andere platforms van derden weergeven. In het kader van de Criteo-overeenkomst zullen we de reikwijdte van elke reclamecampagne bepalen. Criteo is dan verantwoordelijk voor de uitvoering van deze reclamecampagne, inclusief de beslissing welke advertenties waar worden geleverd. Hiervoor wordt een code rechtstreeks door Criteo op onze website uitgevoerd en in de website opgenomen in zogenaamde (re)marketing tags (onzichtbare afbeeldingen of codes, ook wel "web beacons" genoemd). Met hun hulp wordt een individuele cookie of pixel op uw apparaat opgeslagen. Het cookie-bestand registreert welke websites u hebt bezocht, in welke inhoud u geïnteresseerd bent en op welke aanbiedingen u hebt geklikt. Daarnaast wordt technische informatie over uw browser en het gebruikte besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en informatie over uw surfgedrag op onze website verwerkt. Criteo kan de bovenstaande informatie combineren met informatie uit andere bronnen om u te voorzien van aangepaste advertenties op andere websites. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van op rente gebaseerde advertenties van Criteo. Ga hiervoor naar https://www.criteo.com/privacy/ en stel daar uw voorkeuren in. De website geeft ook meer informatie over Criteo's gegevensverwerkingspraktijken. U kunt uw rechten zoals uiteengezet in Sectie D zowel tegen Criteo als tegen Teufel uitoefenen.

11.4 Facebook-pixel
Wij gebruiken de tool “Facebook Website Custom Audiences“. Met een op deze website geïntegreerde pixel markeren wij u als gebruiker van onze website. Daarvoor worden geen persoonlijke gegevens van uw verzameld of gebruikt. Met deze pixel kan Facebook u bij een bezoek aan de website van Facebook opnieuw herkennen. Gegevens over uw bezoek aan onze website worden zonder persoonlijk verband doorgegeven aan Facebook met het oog op de analyse en marketing. Bij de gegevens die aan Facebook worden overgedragen, gaat het om een onomkeerbare en onpersoonlijke check die uit uw gebruiksgegevens bestaat. In het kader van deze technologie vindt geen overdracht van andere gegevens plaats.
Hier vindt u meer informatie over hoe Facebook met de gegevens omgaat en kunt u instellingen configureren: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/, of https://www.facebook.com/about/ads of https://www.facebook.com/privacy/explanation. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, kunt u op de volgende link klikken: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ U kunt uw bezwaar ook indienen door de optie “Reclamecookies deactiveren“ op onze cookiepagina te selecteren.
Uw gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het verzamelen ervan of wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen het verzamelen van gegevens. Facebook heeft zich aangemeld bij het EU US Privacy Shield; het certificaat is hier beschikbaar: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

11.5 Emarsys
Met de door Emarsys (Emarsys GmbH, Hans- Fischer Straße 10, 80339 München) ingestelde cookies wordt uw verblijf op onze website herkend. In de ingestelde cookie wordt uw verblijf in onze shop opgeslagen. Bijvoorbeeld welke pagina‘s/producten u hebt bekeken. Deze gegevens kunnen, op voorwaarde dat u toestemming hebt gegeven om de nieuwsbrief te ontvangen, door ons worden gebruikt om alleen relevante reclame in de nieuwsbrief weer te geven. De combinatie van cookiegegevens en de nieuwsbrief gebeurt via pseudoniemen die met een zogenaamde hashfunctie worden aangemaakt.

12. E-mail, nieuwsbrief en Whatsapp
Wij gebruiken uw e-mailadres, naast de bovenstaande doeleinden ook voor de volgende doeleinden.

12.1 Reclame voor eigen, gelijkaardige producten en klanttevredenheid
In overeenstemming met de aanwijzingen die bij de verzameling van het e-mailadres in het bestelproces worden aangegeven, mogen wij u reclame voor eigen, gelijkaardige producten van Teufel sturen en u eenmalig na een aankoop naar uw tevredenheid vragen. U kunt altijd met toekomstige werking bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doeleinde. Dit kan met een e-mail naar unsubscribe@teufel.de of via de link in de e-mail.

12.2 Nieuwsbrief
Als u uw toestemming hebt gegeven en aansluitend op de verzonden bevestigingslink hebt geklikt (dubbele Opt-In-procedure), ontvangt u regelmatig onze nieuwsbrief met productaanbevelingen, praktijktypes en enquêtes. Op basis van uw toestemming, art. 6 alinea 1 lit. a AVG gebruiken wij u e-mailadres, uw gebruiksgedrag in de nieuwsbrief en het koopgedrag in de shop om een persoonlijk profiel aan uw e-mailadres te koppelen en zo alleen interessante aanbiedingen voor u in onze nieuwsbrief weer te geven. De nieuwsbrieven krijgen hiervoor een webbaken, een miniatuurgrafiek die een serveroproep activeert waardoor een logbestand kan worden geschreven.
Uw e-mailadres wordt verwijderd zodra het niet meer nodig is om het doel van het bewaren te bereiken. Uw e-mailadres wordt bijgevolg zolang opgeslagen als het abonnement van de nieuwsbrief actief is. Voor de verzending van de nieuwsbrief en de afstemming op uw interesses maken wij gebruik van de hulp van Emarsys, Hans- Fischer Straße 10, 80339 München. Uw toestemming voor de ontvangst van de nieuwsbrief kunt u altijd met toekomstige werking intrekken op unsubscribe@teufel.de of via de link in de e-mail.

12.3 Product- en shopbeoordelingen
Als u na afloop van uw bestelling toestemming hebt gegeven dat wij u via e-mail verschillende mogelijkheden voor de beoordeling van onze shop of onze producten mogen aanbieden, verwerken wij uw e-mailadres ook voor dit doeleinde en baseren wij ons op uw toestemming, art. 6 alinea 1 lit. a AVG. Uw toestemming voor de ontvangst van deze e-mail kunt u altijd met toekomstige werking intrekken op unsubscribe@teufel.de of via de link in de e-mail.

C. GEGEVENSVERWERKINGEN VOOR TEUFEL STREAMING

1. verwerkte gegevenstypen en -categorieën
Als u een streamingapparaat van ons gebruikt (Teufel Streaming, of vroeger Raumfeld), dan worden voor het gebruik van de apparaten gegevens van de apparaten of de bijbehorende app verwerkt. De volgende gegevens worden verwerkt:

 • apparaattype
 • apparaat-ID,
 • apparaatversie,
 • installatie-ID (welke apparaten bevinden zich in een verbinding),
 • apparaatadressen (IP), die worden alleen in geanonimiseerde vorm opgeslagen

2. Doelstellingen en rechtsgrondslagen
Wij gebruiken deze gegevens voor verschillende doeleinden. De gegevens zijn een vereiste voor de werking van het product: de app moet de apparaten herkennen, de apparaten moeten zich onderling herkennen en “weten“ in welk netwerk ze zich bevinden. Aangezien het vinden van apparaten in lokale netwerken niet altijd betrouwbaar werkt, gebruiken de Teufel Streaming-apparaten een databank om zich onderling te vinden. Bovendien worden de gegevens gebruikt om een apparaat de geschikte updates te geven en om u belangrijke technische informatie over de door u gebruikte muziekdiensten te bezorgen. Deze gegevensverwerking is daarom gebaseerd op art. 6 alinea 1 lit. b AVG.

Daarnaast verwerken wij de aangegeven gegevens ook voor de optimalisering van onze producten en onze ondersteuning. Conclusies over u als persoon zijn niet mogelijk. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om onze producten verder te ontwikkelen, fouten te verhelpen en statistieken over de gebruiken op te stellen en dus op art. 6 alinea 1 lit. f AVG. De gegevens worden verwijderd van zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun verzameling te bereiken.

Als gebruiksgegevens aan derden worden doorgegeven, dan gebeurt dit alleen in geanonimiseerde en samengevoegde vorm. Uw gegevens worden versleuteld met HTTPS via het internet overgedragen.

3. Muziekdiensten via Teufel Streaming
3.1 Diensten zonder registratie
Bepaalde muziekdiensten kunt u zonder registratie bij de aanbieder vanuit de app gebruiken. De betreffende muziekdienstaanbieder, en dus niet Teufel, is verantwoordelijk voor de verzameling, de verwerking en het gebruik van de persoonlijke gegevens bij gebruik van deze muziekdienst. Hier verwijzen wij naar de privacyverklaring van de betreffende aanbieder:

3.2 Diensten met registratie
Voor het gebruik van de diensten TIDAL, Rhapsody, SoundCloud en Last.fm Scrobbling is een registratie bij de betreffende aanbieder vereist. De registratie kan via de website/app van de aanbieder of optioneel via de app gebeuren. De betreffende muziekdienstaanbieder is verantwoordelijk voor de verzameling, de verwerking en het gebruik van de bij de registratie aan te geven gegevens. Wij verwijzen naar de privacyverklaring van de betreffende aanbieder.

Voor het gebruik van de betreffende muziekdiensten is het noodzakelijk om in de app in te loggen. Daarbij worden de accountgegevens in onze firmware opgeslagen en aan het systeem-ID gekoppeld. De accountgegevens worden gebruikt voor de vernieuwing van de sessie bij de overeenkomstige muziekdienst. Als u uw account handmatig uit het Teufel Streaming-systeem verwijderen en de muziekdienst daarmee deactiveert, worden uw accountgegevens verwijderd. In het kader van de manuele en automatische rapporten kunnen de aanmeldgegevens ook aan ons worden bezorgd met het oog op de loggegevens. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het aangegeven doeleinde. De gegevens worden niet aan derden gegeven. Diensten die onafhankelijk van de app worden gebruikt

3.3 Diensten die onafhankelijk van de app worden gebruikt
In een ingericht systeem kunt u de Teufel Streaming-apparaten ook vanuit een andere app van een derde aanbieder aansturen. Hiervoor wordt hard- en software van de derde aanbieder in het Teufel Streaming-systeem geïntegreerd, die niet binnen onze controle liggen. De betreffende aanbieder is verantwoordelijk voor de verzameling, de verwerking en het gebruik van de persoonlijke gegevens. Wij hebben geen toegang tot de gegevens die door de aanbieder worden verzameld. Als u de diensten Spotify Connect of Google Cast for Audio gebruikt, hebben deze aanbieders toegang tot Audio Controls van uw Teufel Streaming-apparaten, zoals het volume. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacyverklaring van de betreffende aanbieder.

Wij verzamelen uw naam en e-mailadres voor de validering en authentificatie van apparaten met betrekking tot de dienst Google Cast for Audio. Zo garanderen wij dat alleen personen en geen robots of dergelijke zich voor de dienst aanmelden. Deze gegevens worden niet doorgegeven en voor geen enkel ander doeleinde dan de validering gebruikt. De gegevensverzameling gebeurt daarom volgens art. 6 lit. b en f AVG. De gegevens worden verwijderd van zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun verzameling te bereiken.

De Google Cast for Audio-functie wordt met behulp van de derde aanbieder “StreamUnlimited Engineering GmbH“ gerealiseerd. Die organiseert en ondersteunt de cloudserver die voor de toegang tot de audiodiensten van Google Cast for Audio noodzakelijk is. Deze derde aanbieder behoudt zich het recht voor om het gebruik van de gelicentieerde software op betrouwbaarheid te controleren om illegale activiteiten te vermijden (bijv. de overdracht van een kopie van de gelicentieerde software naar een niet-gelicentieerd apparaat). De identificatie van het apparaat gebeurt daarbij via een individueel token waarvan u het gebruik voor controledoeleinden goedkeurt. Met het oog op de controle wordt bij elke bediening van het apparaat het MAC-adres, het IP-adres van de gebruiker, het merk, de modelnaam en de firmwareversie voor de gebruikswaarneming geprotocolleerd. U erkent dat de derde aanbieder deze gegevens mag opslaan, verwerken en analyseren in geval van een gegronde verdenking van een onwettig gebruik. StreamUnlimited is bovendien gemachtigd om de gegevens in een anoniem formaat aan de overeenkomstige ontwikkelaar van een door de gelicentieerde software ondersteunde functie over te dragen wanneer er een gegronde verdenking van een wetsovertreding door de eindgebruiker bestaat. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op basis van ons gerechtvaardigde belang voor de vervolging van wetsovertredingen in overeenstemming met art. 6 alinea 1 lit. f AVG. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun verzameling te bereiken.

4. Manuele rapporten over Teufel Streaming
Bij problemen kunt u via uw Teufel Streaming-apparaten en -apps manuele rapporten naar Lautsprecher Teufel sturen. In dit geval worden de volgende gegevens aan ons overgedragen: logbestanden (die ook informatie over het gebruiksgedrag bevatten), ID‘s van de apparaten, instellingen, informatie over de infrastructuur, lijst met de actieve programma‘s, e-mailadressen en logingegevens van de betreffende muziekdiensten (wanneer de log op het tijdstip van de aanmelding bij de muziekdienst werd verzonden). Deze persoonlijke gegevens en informatie worden uitsluitend voor de optimalisering van ons product gebruikt en zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden overgedragen. De verwerking van de gegevens gebeurt op basis van uw toestemming volgens art. 6. alinea 1 lit. a AVG. De gegevens worden na 6 maanden verwijderd.

5. Automatische rapporten met Teufel Streaming
U kunt bovendien activeren dat de systemen (apparaten, apps enz.) automatische rapporten sturen. In dit geval worden dezelfde gegevens als bij de manuele rapporten aan Lautsprecher Teufel overgedragen (zie manuele rapporten). Deze gegevens en informatie worden uitsluitend voor de optimalisering van ons product gebruikt en zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden overgedragen. Door de activering geeft u toestemming voor de automatische verzameling en ons gebruik van deze gegevens voor de optimalisering van de Teufel Streaming-producten. De verwerking van de gegevens gebeurt op basis van uw toestemming volgens art. 6. alinea 1 lit. a AVG. De gegevens worden na 6 maanden verwijderd.

6. Google Analytics App Tracking met Teufel Streaming
De app gebruikt Google Analytics, een analysedienst van Google Ireland Inc LTD, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). Deze analysetool wordt gebruikt om statistische analyses van de bezoekerstoegangen uit te voeren en om geanonimiseerde gebruiksprofielen op te stellen.

Google Analytics gebruikt zogenaamde “ID‘s“, identificaties die op uw apparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de app mogelijk maken. De door het ID gegenereerde informatie over uw gebruik van de app wordt doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering in deze app wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte echter vooraf ingekort door Google. In opdracht van de exploitant van de app zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de app te analyseren, om rapporten over de appactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het app- en internetgebruik aan de exploitant van de app te verlenen. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt overgedragen, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. In deze app is de IP-anonimisering in principe geactiveerd.

U kunt de opslag van het ID en daarmee het gebruik van Google Analytics App Tracking in de instellingen van de app deactiveren en zo uw bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens maken.

7. E-mail en nieuwsbrief over Teufel Streaming
Als u in het set-upproces of in de instellingen toestemming hebt gegeven, gebruiken wij uw e-mailadres en optioneel uw voor- of familienaam om u regelmatig over nieuwigheden in verband met de door u aangekochte producten (software-updates, systeemuitbreidingen, systeemcomponenten) te informeren of u vragen te stellen met betrekking tot uw tevredenheid met de aangekochte producten. U kunt altijd met toekomstige werking bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovenstaande doeleinde. Klik hiervoor op de afmeldlink in de nieuwsbrief of stuur een vormeloze e-mail naar unsubscribe@teufel.de. De verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. a AVG. Uw gegevens worden na de intrekking van uw toestemming onmiddellijk verwijderd.

D. UW RECHTEN

Naast de reeds bij de betreffende verwerking beschreven rechten komen u bij de betreffende wettelijke voorwaarden ook de volgende rechten toe.

 1. Recht op informatie
  U hebt volgens art. 15 AVG het recht om informatie te krijgen over de volgende zaken: voor welke doeleinden wij de gegevens verwerken, welke categorieën persoonlijke gegevens er worden verwerkt, wie deze gegevens evt. ontvangt en hoelang wij deze gegevens opslaan. Verder hebt u het recht om informatie te vragen over het feit of uw persoonlijke gegevens aan een derde land of een internationale organisatie werden overgedragen en welke geschikte garanties er voor de overdracht bestaan.
 2. Recht op correctie
  U hebt het recht om aan ons te vragen om onjuiste of onvolledige gegevens in onze systemen te corrigeren, art. 16 AVG.
 3. Recht op verwijdering
  Dit recht (art. 17 AVG) geeft u de mogelijkheid om bij ons opgeslagen gegevens te laten verwijderen. Wij gaan altijd en in de gewenste mate in op dit verzoek wanneer er geen wettelijke bewaringstermijnen moeten worden nageleefd
 4. Recht op beperking
  U kunt aan ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken, wanneer: de correctheid van de gegevens door u wordt betwist; de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering afwijst; wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig hebt voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims of u volgens art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking hebt gemaakt.
 5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  In overeenstemming met art. 20 AVG hebt u het recht om bepaalde opgeslagen gegevens over u in een gangbaar, door de machine leesbaar gegevensformaat te ontvangen of de overdracht van deze gegevens aan een andere verantwoordelijke te vragen.
 6. Recht op klacht
  U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichtsinstantie. De bevoegde instantie is de instantie die op uw gangbare verblijfplaats of voor de zetel van onze onderneming bevoegd is. De bevoegde toezichtsinstantie voor Lautsprecher Teufel GmbH is de Berlijnse verantwoordelijke voor gegevensbescherming en informatievrijheid, Friedrichstr. 219, 10969 Berlijn, tel.: 030 138890, Fax: 030 2155050, e-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de
 7. Recht op bezwaar
  Naast de telkens beschreven bezwaarrechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden, hebt u een algemeen recht op bezwaar tegen gegevensverwerkingen die wij op basis van art. 6 alinea 1 letter f) AVG uitvoeren. Wij zijn dan verplicht om uw bezwaar te volgen wanneer u ons daarvoor redenen van hoger belang geven.
 8. Recht op intrekking
  U kunt altijd een gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens met toekomstige werking intrekken.

E. Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om onze beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen aan te passen, vooral wanneer dit op grond van technische ontwikkelingen noodzakelijk is. In deze gevallen zullen wij ook onze verklaring inzake gegevensbescherming dienovereenkomstig aanpassen. Neem daarom kennis van de laatste versie van onze privacyverklaring.

Privacybeleid [PDF]

Privacy Policy Status: Juli 2019