Adventskalender Teilnahmebedingungen

Ga naar inhoud
Menu openen Menu sluiten
Home

Voorwaarden voor deelname winactie

Deze winactie is georganiseerd door Lautsprecher Teufel GmbH, Budapester Strasse 44, 10787 Berlijn voor nieuwsbriefabonnee's uit Nederland en België.


§ 1 Deelname

(1)  Je kunt deelnemen wanneer je achttien jaar of ouder bent met een geldig woonadres in Nederland of België, en ingeschreven bent voor de nieuwsbrief. Medewerkers van Lautsprecher Teufel GmbH en hun familieleden en huisgenoten zijn van deelname uitgesloten. Deelnemen kun je alleen in eigen naam en slechts een keer per dag. Deelname door derden is niet geoorloofd.

(2) De verloting van de prijzen vindt plaats in de periode van 1-12-2021 tot en met 24-12-2021. Je doet mee aan de winactie van de betreffende dag wanneer je voor 24:00 uur op dezelfde dag ingeschreven bent voor de nieuwsbrief. Om meerdere dagen aan de verloting mee te doen, moet je op de link in mail van de betreffende dag klikken. Om te kunnen deelnemen komt het op tijdstip van het klikken op de button in de mail aan. Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid van je gegevens - in het bijzonder je e-mailadres. 


§ 2 
Uitgesloten van deelname

(1) Bij een overtreding van de voorwaarden behoudt Teufel zich het recht voor om personen van deelname uit te sluiten.

(2) Uitgesloten worden ook personen die ongeoorloofde hulpmiddelen gebruiken of op een andere manier middels manipulatie voordelen creëren. Eventueel kunnen in dit geval ook na de verloting prijzen weer in beslag worden genomen.

(3) Degene die foutieve gegevens omtrent persoonlijke gegevens invult, kan van deelname worden uitgesloten. Degene die geen juiste gegevens opgeeft, kan van de winactie worden uitgesloten.

§ 3 Uitvoering en afwikkeling

(1) Onder de deelnemers van de winactie op de betreffende dag (§1) worden een of meerdere prijzen voor die dag vermeld op de landingpage van de winactie.

(2) De winnaar van de prijs wordt door medewerkers van Teufel op de dag erna per lot getrokken, voor zover dit een werkdag is (ma-vrij). De winnaars van vrijdag, zaterdag & zondag of feestdag worden op de daaropvolgende werkdag per lot getrokken.

(3) De winnaars worden schriftelijk per e-mail geïnformeerd door Teufel en moeten zich binnen 14 dagen bij Teufel over de bezorging van de prijs melden. Meldt een winnaar zich niet binnen 14 dagen, vervalt de aanspraak op de prijs. In dit geval wordt een nieuwe winnaar gekozen. 

(4) Een contante uitbetaling van de prijs is niet mogelijk.

(5) De gewonnen prijs kan niet aan derden worden doorgegeven of overgedragen.

(6) Teufel behoudt zich het recht voor om de winactie op elk moment zonder vooraankondiging en zonder opgaaf van reden af te breken of te beëindigen. Wanneer om technische redenen (bijv. virus in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hard- en/of software) of om wettelijke redenen een goede uitvoering van de winactie niet kan worden gewaarborgd, kan Teufel de winactie voortijdig beëindigen. Wanneer een dergelijk beëindiging wordt veroorzaakt door een deelnemer, kan Teufel schadevergoeding van deze persoon eisen.

(7) Lautsprecher Teufel GmbH draagt de verzendkosten voor de bezorging van de prijs binnen Nederland en België op een door de winnaar op te geven bezorgadres (zie punt 6 in de Algemene Voorwaarden teufelaudio.nl/algemene-voorwaarden).

(8) Wordt de levering door een transportbedrijf uitgevoerd, dan neemt het bedrijf contact op met de winnaar om een bezorgafspraak te maken. De winnaar dient in het geval van afwezigheid een evt. alternatief adres in zijn directe omgeving op te geven, zodat de prijs in geval van zijn afwezigheid hier kan worden afgegeven. Als het op beide adressen niet mogelijk is om de prijs op het afgesproken tijdstip te overhandigen, draagt de winnaar de kosten van een nieuwe bezorging.

(9) De winnaar is uitgesloten van het 8 weken retourrecht zoals vermeld onder §2 van de Algemene Voorwaarden van Lautsprecher Teufel GmbH. De winnaar heeft wel aanspraak op garantie zoals vermeld onder 4 van de Algemene Voorwaarden teufelaudio.nl/algemene-voorwaarden van Lautsprecher Teufel GmbH.

§ 4 Privacybeleid
(1) Om aan de winactie mee te kunnen doen, moet je als nieuwsbriefabonnee aangemeld zijn en je deelname bevestigen. Je bevestigt je deelname door op de button in de e-mail te klikken. Met de registratiebevestiging voor de winactie wordt tevens de 24-daagse herinneringsfunctie voor de winactie geactiveerd.  

(2) Je kunt je toestemming om je voor de herinneringsmail en de ontvangst van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen. De kans om te winnen wordt daardoor niet beïnvloed. De uitschrijflink staat onderaan iedere nieuwsbrief. Afmelden kan ook per e-mail.

(3) Voor vragen met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens en de openbaarmaking, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en herroepen van je toestemming, neem contact op met: datenschutz@teufel.de. De verwerking van je persoonlijke gegevens in het kader van de registratie voor de nieuwsbrief is gebaseerd op je toestemming 6, 1.b van AVG. De verwerking van je gegevens m.b.t. de winactie vindt plaats in het kader van de winactie en is gebaseerd op artikel 6, 1.b van AVG.

(4) Voor overige aangelegenheden verwijst Lautsprecher Teufel GmbH op het privacaybeleid:  https://www.teufelaudio.nl/privacybeleid.html


§ 5 Aansprakelijkheid
(1) Lautsprecher Teufel GmbH is niet verantwoordelijk voor manipulatie of ingrijpen in het verloop van de actie.

(2) Een gerechtelijke weg is uitgesloten.

(3) Op de winactie is het Nederlands recht van toepassing met uitzondering van het internationaal privaatrecht. Voor consumenten is deze rechtskeuze slechts in zoverre van belang voor zover de consument de verleende bescherming door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet verliest.

(4) Mocht een van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, blijven de andere voorwaarden nog steeds geldig.


Stand: 02.11.2020


naar de Adventskalender